Słowniczek

 SŁOWNICZEK

 

OKREŚLENIA W EMUZYKOWANIU

 

CYLINOMUZ (skrót) - Cyfrowo literowa notacja muzyczna.

CYNOMUZ (skrót) - Cyfrowa notacja muzyczna.

LINOMUZ (skrót) - Literowa notacja muzyczna.

CYFRONUTY - Cyfry pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na flecie prostym      

LITERONUTY-Litery pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty,do gry na instr. klawiszowych i dzwonkach                                                          

EDYTOR - Główna tablica programu komputerowego EMUZYKOWANIE do przetwarzania nut na cyfronuty i literonuty.

SKANOWANIE - Automatyczna zamiana nut na cyfronuty i literonuty

WERSJA  H/B - zamiana nazwy dźwięku H na B, która obowiązuje w krajach anglojęzycznych.

TRANSLATOR - tłumaczenie programu EMUZYKOWANIE na inne języki.

 

                                                                                    OKREŚLENIA MUZYCZNE

 

AMBITUS - rozpiętość między najniższym a najwyższym dźwiękiem danej melodii.

DŹWIĘKI CHROMATYCZNE - dźwięki ze skali diatonicznej, które są podwyższane lub obniżane o pół tonu, np. c-cis, d-dis lub c-ces, d-des.

DŹWIĘKI DIATONICZNE - dżwięki z siedmiodźwiękowej skali między którymi istnieją ściśle określone cało- i półtonowe odległości. dobór ten pokrywa się z dźwiękami składowymi określonej gamy (patrz- gama).

GAMA - skala diatoniczna, której poszczególne dźwięki w niezmienionym stosunku wzajemnych odległośći przeniesione zostały na pewną ściśle określoną wysokość.

LEGATO -wykonywanie kolejnych dźwięków w sposób ciągły, łączony, nieprzerwany. W muzyce oznaczone bywa w sposób słowny lub przez wiązanie nut łukiem.

MELODIA - następstwo dźwięków różnej wysokości, ujętych w logiczną strukturę formalną, opartych zwykle o prawidłowośc rytmiczną.

METRUM - zasada regularnego następstwa naturalnych akcentów w rytmicznym przebiegu utworu. W wyniku powtarzających się periodycznie następstw akcentów metrycznych powstają takty.

TAKT - odcinek stale powtarzającego się schematu metrycznego w utworze.

ENHARMONIA - różna nazwa dźwięku, przy zachowaniu jego wysokości.