CYFROWA NOTACJA MUZYCZNA

                                                           CYFROWA NOTACJA MUZYCZNA

CYFRONUTY to notacja muzyczna zastępująca nuty w grze na flecie prostym sopranowym.

Wielkość cyfry wyznacza wartość rytmiczną. Natomiast liczba zakrytych lub odkrytych otworów fletowych

 to cyfra, która   określa wysokość dźwięku.

Taki zapis melodii cyframi jest bardziej zrozumiały i łatwiej trafia do psychiki niepełnosprawnej osoby.

 

Do gry należy wybrać flet prosty sopranowy, renesansowy (inaczej w systemie niemieckim).

Różni się od innych fletów tym, że ma mniejszy piąty otwór, licząc od góry ku dołowi.

 

 

Przekształcanie nut na cyfronuty można przeprowadzać na dwa sposoby, mianowicie, poprzez:

- ręczne pisanie cyfronut edytorem,

- automatyczną zamianę z literonut (kliknięcie na edytorze przycisku cyfronuty).

Przy automatycznej zamianie z literonut na cyfronuty, należy zwrócić uwagę na skalę fletu.

Jeżeli w czasie zamiany w cyfronutach pojawią się literonuty, to taka zamiana jest błędna.

Do ręcznej i automatycznej zamiany nut na cyfronuty należy wybierać utwory, które:

 - napisane są w kluczu wiolinowym,

 - mieszczą się w skali od „c1” do „g2,

 - zbudowane są z wartości rytmicznych od szesnastki do całej nuty i  równoległych pauz,

 - pisane są w metrum dwudzielnym, trójdzielnym i czterodzielnym z regularnym podziałem rytmicznym (bez duol, triol i in.)

 - napisane są w tonacjach do 3 krzyżyków przy kluczu (G,D,A-dur) i równoległych molowych,

 - napisane są w tonacjach do 2 bemoli przy kluczu (F,B-dur) i równoległych molowych,

W opisywanych tonacjach uwzględniane są znaki przygodne - krzyżyki, bemole i kasowniki.

 Pozostałe wiadomości metodyczne związane z grą na flecie metodą cyfrową można znaleźć w podręczniku pt.

„Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim” (str.77-100), Tadeusz Wolak,  Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

 

 

Pełny opis

Cyfrowo-literowa notacja muzyczna (cylinomuz) powstawała przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Wyrosła z potrzeby gry na instrumentach i ciekawości niepełnosprawnych dzieci. Dotychczasowe i zalecane metody muzykowania (oparte na nutach) są mało skuteczne. Na drodze do łatwiejszego i skutecznego sposobu gry na instrumentach znajdowały się litery – jako znaki pisma oraz jako nazwy nut. Nazwy te zostały przeniesione na płytki instrumentów sztabkowych, które kojarzyły się z dźwiękami. Skoro dzieci mogły sobie pomagać literami w grze na dzwonkach chromatycznych, to dlaczego cyfry miałyby nie spełnić podobnej funkcji w grze na flecie prostym? Dołączona do książki płyta DVD, zawierająca nagrania zespołu muzycznego Promyk, przedstawia praktyczne zastosowanie metody cyfrowo-literowej w muzykowaniu zespołowym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Spis treści

Wstęp Edukacja muzyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Zdolności muzyczne uczniów z niepełnosprawności intelektualną a ich wrażliwość muzyczna Przydatność cyfrowo-literowego zapisu muzyki (cylinomuz) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną Modyfikacja zasad muzyki w cyfrowo-literowej notacji muzycznej (cylinomuz) Puls, rytm, metrum, tempo Cyfry i litery jako zastępcze nuty dla niepełnosprawnych dzieci Dobór instrumentów i repertuaru do muzykowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz) Muzykowanie na instrumentach klawiszowych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz) Muzykowanie na fletach prostych sopranowych z zastosowaniem cyfrowej notacji muzycznej (cynomuz) Projekty instrumentów muzycznych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Edukacja muzyczna a terapia muzyką i socjalizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Muzykowanie na przykładzie zespołu muzycznego Promyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie Spis treści nagrania DVD zespołu muzycznego Promyk Bibliografia Słowniczek

  http://emuzykowanie.pl/examples/omr/form