ZAPIS MELODII LITERONUTAMI

ZAPIS MELODII LITERONUTAMI

W LINOMUZIE nazwy literowe oznaczają wysokość dźwięku, a ich wielkośći wyznaczają wartośći rytmiczne.Te zastępcze nuty nazywamy literonutami. Służą  one do gry na instrumentach klawiszowych i dzwonkach. Zamiana nut na literonuty może odbywć się ręcznie, za pomocą edytora lub w sposób automatyczny, poprzez skanowanie. Do zamiany na literonuty należy wybierać nuty, które;

1. Są w kluczu wiolinowym (skrzypcowym);

2. Mają rozpiętość melodii (ambitus) od „g” małego do „h” dwukreślnego; (w zapisie keyboardzie)

3. Składają się z wartości rytmicznych;   

     - szesnastki

     - ósemki

     - ósemki z kropką

     - ćwierćnuty

     - ćwierćnuty z kropką

     - półnuty

     - półnuty z kropką

     - całej nuty

     - odpowiadających im pauz

4. W opisywanych tonacjach uwzględniane są znaki przygodne - krzyżyki, bemole, kasowniki

5. Są w tonacjach do 3 krzyżyków przy kluczu (G,D,A-dur) i w równoległych molowych.

6. Są w tonacjach do 2 bemoli przy kluczu (F,B-dur) i w równoległych molowych.

7. Napisane są w metrum dwudzielnym, trójdzielnym i czterodzielnym z regularnym podziałem rytmicznym (bez duol, triol i in.)

8. Nie są za trudne do pod względem rytmicznym i melodycznym, patrz EDYTOR - zakładka - Katalog utworów gotowych.

9. Mają określoną, niezbyt dużą ilość taktów (np. 8,10,12,14)

 

W CAŁYM ZAPISIE LITEROWYM NIE MA DŹWIĘKÓW OBNIŻANYCH, ANI ICH NAZW, LECZ ZGODNIE Z ENHARMONIĄ, ZAMIENIANE SĄ ONE NA DŹWIĘKI PODWYŻSZONE (patrz tablica edytora). 

 

 http://emuzykowanie.pl/examples/omr/form