LINOMUZ - GRAJĄCE LITERY

Wlazł kotek na płotek

CO TO JEST CYLINOMUZ?  

CYLINOMUZ to cyfrowo-literowa notacja muzyczna, nowatorska metoda zastępująca nuty w grze na instrumentach muzycznych.

Metoda ta służy wszystkim ludziom, szczególnie tym, którzy mają trudności z opanowaniem zapisu nutowego. Umożliwia ona grę na instrumentach klawiszowych (keyboardach), sztabkowych (dzwonki, ksylofony, metalofony) i fletach prostych sopranowych.

Stosując cyfrowo - literową notację muzyczną można więc grać na w/w instrumentach bez względu na swoją sprawność fizyczną czy intelektualną, bez znajomości nut.

 

 

LINOMUZ (skrót) - Literowa notacja muzyczna.

LITERONUTY - Litery pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na instrumentach klawiszowych i dzwonkach              

CYNOMUZ (skrót) - Cyfrowa notacja muzyczna na flety proste sopranowe - (strona w opracowaniu).

CYFRONUTY - Cyfry pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na flecie prostym - (strona w opracowaniu).      

CYLINOMUZ (skrót) - Cyfrowo literowa notacja muzyczna.                                           

 

Gra na instrumencie sprawia każdemu człowiekowi dużą satysfakcję. Tym większe znaczenie ma ona w życiu osób z niepełnosprawościami.

Kluczowymi elementami w czasie gry na instrumentach są: dźwięk, jego czas trwania jako rytm oraz ich zapis w formie liter i cyfr.

 

W LINOMUZIE rolę nut spełniają litery: C, D, E, F, G, A, H – jako dźwięki, natomiast ich różne wielkości przedstawiają wartości rytmiczne (w zapisie na keyboardy i dzwonki).

 

 

Odtwarzanie muzyki przy pomocy zapisu literonutami jest o wiele łatwiejsze. Zapis ten jest wyraźny, konkretny i obrazowy. 

Przy zastosowaniu w systemie szkolnym i edukacji dobrze on koreluje się w nauczaniu przedmiotowym.

Cechy korelacji widoczne są na zajęciach języka polskiego, matematyki, plastyki, wychowania fizycznego czy informatyki. Zapis i granie muzyki metodą literową jest praktycznie sprawdzony i miarodajny, zwłaszcza w amatorskim muzykowaniu.

Przedstawiony sposób zapisu i gry z literonut nie wyklucza dalszej nauki gry z nut, a nawet pomaga (zwłaszcza na początku nauki). 

Propozycja nauki „grania muzyki literonutami na klawiszach i dzwonkach” skierowana jest do osób chętnych, niezależnie od wieku i ich zdolności muzycznych. 

Podstawowym warunkiem kwalifikującym do gry literonutami to znajomość liter i chęć udziału w zajęciach.

Gra literami jest łatwa, konkretna, obrazowa, sugestywna i korelująca z całym systemem kształcenia.

Korzystanie z linomuza nie wyklucza gry na instrumentach z nut w dalszej nauce, a nawet jest pomocne.

                    

Oto przykład zapisu melodii nutami i literonutami.