Porady do Muzykowania

                                                      PORADY DO MUZYKOWANIA CYLINOMUZEM 

 Ćwiczenia wstępne, tzw. „chodzenie po gamie” przeprowadzaj w metrum parzystym (na dwa lub cztery), bo one dobrze harmonizują się z Twoim życiowym pulsem - rytmem wewnętrznym.

 1. Aby utrzymać tempo gry i rytm melodii zawsze pomagaj sobie metronomem lub automatycznym rytmem z menu keyboardu (marsz, walc).
 2. Muzykowanie (ćwiczenia wstępne) lepiej rozpoczynać na dzwonkach, bo wyraźny ruch pałeczką i uderzanie w płytkę, łatwiej porządkuje rytm i utrzymuje tempo gry.
 3. Osoby niepełnosprawne mogą grać na dzwonkach i instrumentach klawiszowych jedną ręką. Często brakuje im koordynacji ruchowej u rąk, a opuszki palców mają złe czucie. Gra jedną ręką tremola dźwięków dłuższych, naciskanie klawiszy jednym palcem, nie jest profesjonalne. Jednak ten sposób gry umożliwia proces uczenia osób niepełnosprawnych (zwłaszcza z umiarkowanym stopniem upośledzenia).
 4. Gra na fletach wymaga dobrej sprawności rąk i koordynacji ruchów palców z zadęciem, dlatego początki nauki mogą być trudne. Z czasem ćwiczeń staną się zadawalające.
 5. Muzykowanie CYLINOMUZEM przeprowadzaj w grupach, nawet 10-cio osobowych, z jednorodną niepełnosprawnością umiarkowaną lub lekką.
 6. Nie badaj zdolności muzycznych osób niepełnosprawnych, kwalifikujących do muzykowania. One mogą być ukryte pod defektami psychofizycznymi, a objawić się mogą po dłuższych ćwiczeniach. Najważniejsze to emocjonalne zaangażowanie,  wytrwałość i motywacja do działania.
 7. W czasie gry stwarzaj sytuacje odczucia sukcesu, nawet wtedy gdy efekty gry są mizerne. Trzeba zawsze mieć świadomość, że całe działanie muzyczne osób niepełnosprawnych ma przede wszystkim cel terapeutyczny, a potem edukacyjny.
 8. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają obniżone procesy poznawcze, jedynie dość dobrze funkcjonuje pamięć mechaniczna. Trzeba ją wykorzystywać do pamięciowego opanowania utworów poznanych metodą cyfrowo-literową. To pozwoli na swobodę  w muzykowaniu.
 9. Dobieraj z rozmysłem ćwiczenia i repertuar do muzykowania. Bazuj na melodiach znanych, popularnych, dziecięcych i ludowych. Rzadko sięgaj do repertuaru utworów klasycznych. Osoby niepełnosprawne nie będą profesjonalnymi muzykami.
 10. W muzykowaniu zespołowym dzieci niepełnosprawnych należy dążyć do organizacji popisów artystycznych w szkole, w środowisku. Należy przez to dowartościować muzykujące osoby i stworzyć im emocjonalną motywację do dalszego działania.
 11. Metoda CYLINOMUZ ma sprawdzoną wartość terapeutyczną i edukacyjną w kształceniu. O jej przydatności świadczy 25–letnie muzykowanie. Przez te lata poszukiwałem prostego i skutecznego narzędzia, metody – klucza, celem otwarcia świata muzyki niepełnosprawnym dzieciom: nie nutami lecz cyframi  i literami. Uważam, że to mi się udało, gdy widzę radość ,,moich muzyków". Z tego mam wielką satysfakcję.
 12. Dowiedz się więcej o metodzie CYLINOMUZ, sięgając do lektury: Tadeusz Wolak, „Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim”. Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2010.

 

Możesz ją zakupić pod tym ADRESEM.

Pełny opis

Cyfrowo-literowa notacja muzyczna (cylinomuz) powstawała przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Wyrosła z potrzeby gry na instrumentach i ciekawości niepełnosprawnych dzieci. Dotychczasowe i zalecane metody muzykowania (oparte na nutach) są mało skuteczne. Na drodze do łatwiejszego i skutecznego sposobu gry na instrumentach znajdowały się litery – jako znaki pisma oraz jako nazwy nut. Nazwy te zostały przeniesione na płytki instrumentów sztabkowych, które kojarzyły się z dźwiękami. Skoro dzieci mogły sobie pomagać literami w grze na dzwonkach chromatycznych, to dlaczego cyfry miałyby nie spełnić podobnej funkcji w grze na flecie prostym? Dołączona do książki płyta DVD, zawierająca nagrania zespołu muzycznego Promyk, przedstawia praktyczne zastosowanie metody cyfrowo-literowej w muzykowaniu zespołowym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Spis treści

Wstęp Edukacja muzyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Zdolności muzyczne uczniów z niepełnosprawności intelektualną a ich wrażliwość muzyczna Przydatność cyfrowo-literowego zapisu muzyki (cylinomuz) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną Modyfikacja zasad muzyki w cyfrowo-literowej notacji muzycznej (cylinomuz) Puls, rytm, metrum, tempo Cyfry i litery jako zastępcze nuty dla niepełnosprawnych dzieci Dobór instrumentów i repertuaru do muzykowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz) Muzykowanie na instrumentach klawiszowych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz) Muzykowanie na fletach prostych sopranowych z zastosowaniem cyfrowej notacji muzycznej (cynomuz) Projekty instrumentów muzycznych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Edukacja muzyczna a terapia muzyką i socjalizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Muzykowanie na przykładzie zespołu muzycznego Promyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie Spis treści nagrania DVD zespołu muzycznego Promyk Bibliografia Słowniczek

 

 

OPINIA

o przydatności metody CYLINOMUZ w pracy z osobami niepełnosprawnymi