ĆWICZENIA WSTĘPNE

 

ĆWICZENIA WSTĘPNE

Wstępne ćwiczenia należy przeprowadzać z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym  a w stopniu lekkim wg uznania. Lepiej ćwiczyć w grupach, bo wtedy uzyskuje się korzystniejsze efekty. Wzajemne naśladowanie i podpatrywanie się pozytywnie wpływa na naukę oraz przygotowuje dzieci do zespołowego muzykowania. Poniższe ćwiczenia należy przeprowadzać najpierw w czteromiarze i w dwumiarze, później w trójmiarze. Uzasadnienie takiej kolejności wynika z bliskości pulsu grającej osoby do metrum parzystego, który dobrze współgra i harmonizuje się z czynnościami życiowymi.

 

 

     ĆWICZENIA BEZ INSTRUMENTÓW

ruch słowem - skandowanie imion dzieci składających się z czterch lub dwóch sylab, np.; Mał - go - rza- ta, We - ro - ni - ka, itd.,  A - dam, To - mek,  E – wa, Jo – la, itd.

ruch słowem + ruch ręki, ciała - skandowanie imion dzieci (jw.), klaskanie, tupanie, uderzanie w tułów, kolana, itp., uderzanie w obudowę dzwonków, w płytki dzwonków, marsz z rytmizacją słów – imion.

ruch ręki uderzanie w płytki dzwonków, naciskanie klawiszy, najpierw w pojedyncze płytki lub klawisze, najpierw w jedną, a potem w kolejne, tworzące gamę; C1, D1, E1, F1, G1, A1, H1, C2.

 

 

ĆWICZENIA NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH I DZWONKACH

Na dzwonkach gramy jedną , dowolną ręką. Należy zwrócić uwagę grającym dzieciom, by po uderzeniu w płytkę nie pozostawiały pałeczki na płytkach i w ten sposób nie tłumiły ich dźwięku. Na instrumentach klawiszowych gramy prawą ręką, dowolnymi palcami lub jednym palcem, przez tzw. dziobanie. Dla utrzymania tempa i równej gry należy wykorzystać automatyczny rytm z metronomu lub z keyboardu (marsz, walc).

 http://emuzykowanie.pl/examples/omr/form