O autorach

 

O AUTORACH


        Tadeusz Wolak  - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika opiekuńcza), Studium Pedagogicznego (oligofrenopedagogika), Studium Nauczycielskiego w Raciborzu (śpiew- muzyka), Szkoła Muzyczna w Świdnicy. Uczestnik warsztatów muzycznych prowadzonych przez prof. D. Cramera w Instytucie Berlińskim z zakresu terapii muzyką osób niepełnosprawnych. W przeszłości: członek Rady Programowej Szkolnictwa Specjalnego, rzeczoznawca środków dydaktycznych zlecanych przez MEN. Specjalizacja zawodowa III stopnia z zakresu oligofrenopedagogiki (muzyka). Recenzent podręczników do muzyki w szkolnictwie specjalnym. Większą część swojej pracy zawodowej poświęcił problemom kształceniu specjalnemu w zakresie terapii i edukacji muzycznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Nowator we wprowadzaniu niekonwencjonalnych metod nauczania muzyki, a zwłaszcza gry na instrumentach muzycznych. Autor nowatorskiej metody cyfrowo-literowej nazwanej CYLINOMUZ. Swoją długoletnią praktykę i bogate doświadczenie zawodowe pragnie ocalić od zapomnienia i utrwalić je w różnych formach, z nadzieją wykorzystania ich w przyszłości.

 

 

 

              Józef Pacuła - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończył kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz zarządzania oświatą. Studia podyplomowe z zakresu techniki z elementami informatyki oraz Menadżer oświaty. Długoletni nauczyciel - oligofrenopedagog, obecnie dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie. Inicjator wprowadzania nowoczesnych metod kształcenia dzieci w oparciu o multimedia. Współautor programu emuzykowanie.pl, który umożliwia dzieciom niepełnosprawnym grę na instrumentach muzycznych bez znajomości nut. Uważa, że sztuka, a szczególnie muzyka ma znaczące walory kształcące, wychowujące i integracyjne. W oparciu o środki własne i pozyskane z Fundacji (Rosa, Auchan i in.) sukcesywnie modernizuje i wyposaża w pomoce dydaktyczne swoją placówkę.

 

O ZESPOLE ,,PROMYK''

W 1978 roku rozpocząłem pracę jako nauczyciel muzyki w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 46 w Krakowie, która była integralną częścią Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Od tego czasu datuje się działalność zespołu muzycznego Promyk. 

 

 

 

 

Inicjatywa założenia zespołu zbiegła się z faktem bezpłatnego przekazania szkole instrumentów muzycznych, po rozwiązanej orkiestrze w krakowskim Instytucie Odlewnictwa. Stanąłem przed problemem; Jak nauczyć grać na instrumentach muzycznych dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Nauka z nut nie wchodziła w rachubę, bo były one za trudne. Powstał pomysł uczenia gry za pomocą nazw literowych nut i cyfr, które były jednakowej wielkości. Przez taki sposób dzieci mogły odczytać wysokość dźwięku, natomiast rytm utworu nie miał tu oznaczenia. Usprawniając zapis, postanowiłem wybierać i grać, utwory z dwoma wielkościami rytmicznymi, np. półnutami i ćwierćnutami lub ćwierćnutami i ósemkami. Taki sposób usprawniał czytanie i muzykowanie, ale ograniczał możliwości wykonawcze. Z biegiem lat pracy zapis cyfrowo-literowy ulegał dalszej modernizacji i był coraz doskonalszy. Można przedstawić jak gdyby etapy powstawania zapisu cyfrowo-literowego, mianowicie;

 

MUZYKOWANIE LITERAMI I CYFRAMI O JEDNAKOWEJ WIELKOŚĆI

 

                                                                                                 

                                                                       MUZYKOWANIE CYFRAMI I LITERAMI O ZRÓŻNICOWANEJ WIELKOŚCI

 

  

 

 

GRA MUZYKI Z ZAPISU KOMPUTEROWEGO - RĘCZNE WPROWADZENIE NUT I ICH TRANSPOZYCJA NA CYFRONUTY I LITERONUTY               

 

FINALNYM ETAPEM JEST AUTOMATYCZNE SKANOWANIE NUT NA CYFRONUTY I LITERONUTY ORAZ INTERAKTYWNY EDYTOR DOSTĘPNY NA STRONIE

WWW.EMUZYKOWANIE.PL